Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Κοινή Δράση ΥΑΠΚ και Οργανισμού PROSAFE για θέματα ασφάλειας προϊόντων


Ο οργανισμός PROSAFE στις 26 Ιανουαρίου διοργάνωσε ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κοινής Δράσης 2013 (Joint Action 2013). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25 αρχές από 21 Ευρωπαϊκές χώρες αναλαμβάνουν δράσεις κατά των μη ασφαλών προϊόντων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (2014-2015), οι Ευρωπαϊκές αρχές που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των προϊόντων, συνεργάστηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης 2013 για τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων σε σχέση με μη ασφαλή προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η Δράση παρείχε μια πολύτιμη πλατφόρμα για τους υπεύθυνους εποπτείας της αγοράς των αρχών που συμμετείχαν, για να συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας προϊόντων σε όλη την ΕΕ.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚοινή Δράση 2013 για θέματα ασφάλειας προϊόντων.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις