Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών - Αποτελέσματα 2020


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 3 Μαρτίου 2021 την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το σύστημα Safety Gate RAPEX, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο συμβάλλει στην απόσυρση επικίνδυνων μη εδώδιμων προϊόντων από την αγορά. Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 5 377, έναντι 4 477 το 2019. Το 9 % όλων των προειδοποιήσεων που καταγράφηκαν το 2020 αφορούσε προϊόντα σχετικά με την COVID-19, κυρίως ακατάλληλες μάσκες προστασίας. Άλλα παραδείγματα επικίνδυνων προϊόντων που συνδέονται με τη νόσο COVID-19 τα οποία κοινοποιούνται στο σύστημα Safety Gate είναι απολυμαντικά που περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες, όπως η μεθανόλη που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση ή ακόμη και θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, ή απολυμαντικά υπεριώδους ακτινοβολίας που εκθέτουν τους χρήστες σε έντονη ακτινοβολία προκαλώντας ερεθισμό του δέρματος.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε: «Το σύστημα Safety Gate απέδειξε ότι είναι ανθεκτικό στις κρίσεις: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 συνέβαλε στην προστασία των καταναλωτών, αποτελώντας βασικό μέσο για την αποτελεσματική και ταχεία κυκλοφορία πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα, όπως μη ασφαλείς μάσκες ή τοξικά απολυμαντικά, και για την απόσυρση αυτών των προϊόντων από την αγορά. Με παρόμοια εργαλεία προστασίας όπως αυτό, τα δικαιώματα των καταναλωτών διασφαλίζονται περαιτέρω»

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Η δράση επιτήρησης επικεντρώθηκε σε προϊόντα που συνδέονται με τη νόσο COVID-19 τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα για όλους τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, το 2020 υπήρξαν 161 προειδοποιήσεις για μάσκες, 3 προειδοποιήσεις για ειδικές φόρμες, 13 προειδοποιήσεις για απολυμαντικά χεριών και 18 προειδοποιήσεις για λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων που υποτίθεται ότι λειτουργούν ως αποστειρωτές. Οι προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν στο σύστημα συνεχίζονται και φέτος.

Το 2020 οι αρχές των 31 χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο Safety Gate (κράτη μέλη της ΕΕ συν Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ηνωμένο Βασίλειο) αντάλλαξαν μέσω του συστήματος συνολικά 2253 προειδοποιήσεις για μέτρα που ελήφθησαν κατά επικίνδυνων προϊόντων. Υπήρξαν 5377 επακόλουθες ενέργειες. Πρόκειται για αύξηση άνω του 20 % σε σχέση με τον αριθμό των επακόλουθων ενεργειών το 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα «παιχνίδια» είναι η κατηγορία προϊόντων για την οποία υποβλήθηκαν οι περισσότερες γνωστοποιήσεις (το 27 % των συνολικών γνωστοποιήσεων), ακολουθούμενη από τις κατηγορίες προϊόντων «μηχανοκίνητα οχήματα» (21 %) και «ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός» (10 %). Αυτό δείχνει ότι η εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, μια ευάλωτη ομάδα καταναλωτών. Γενικά, η μεγαλύτερη, σε συχνότητα αναφοράς, πηγή ανησυχίας αφορά συναφή προϊόντα που προκαλούν τραυματισμούς, όπως κατάγματα ή διασείσεις (25 %), ακολουθούμενη από χημικά συστατικά σε προϊόντα (18 %) και τον κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά (12 %).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, περισσότερες διαδικτυακές αγορές δεσμεύονται να βελτιώσουν την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούν. Χθες, στην πρωτοβουλία «Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων» προσχώρησαν δύο νέα μέλη: οι εταιρείες Joom και Etsy. Με τη συμμετοχή τους, υπόσχονται να μη διαθέτουν στους δικτυακούς τους τόπους προϊόντα που αναρτώνται στο σύστημα Safety Gate και να ενεργούν άμεσα σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές τους υποδείξουν τυχόν επικίνδυνα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να αποσυρθούν.

H συμμετοχή της Κύπρου

Η Κύπρος το 2020 κοινοποίησε στο σύστημα 84 επικίνδυνα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 3,7% των συνολικών κοινοποιήσεων στο σύστημα. Αυτές οι κοινοποιήσεις αφορούσαν κυρίως παιχνίδια, παιδικά ενδύματα, ηλεκτρικές συσκευές και καλλυντικά. Αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην καλή οργάνωση και συντονισμό, στην εξαιρετική συνεργασία των Αρχών Εποπτείας της Αγοράς καθώς και στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που κάνουν το επιπλέον βήμα για την προστασία των καταναλωτών με το βραβείο της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. Η φετινή έκδοση του βραβείου, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου για εφαρμογές, θα εστιάσει σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία κυρίως ευάλωτων καταναλωτών και στη χρήση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών των προϊόντων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Ιστορικό

Από το 2003, το σύστημα Safety Gate καθιστά δυνατή την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα τα οποία συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αναληφθούν οι κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες και να απαγορευτεί η κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά.

Σε συνδυασμό με τη δημοσίευση της έκθεσης, η Επιτροπή εγκαινίασε τον πλήρως ανανεωμένο δημόσιο δικτυακό τόπο του Safety Gate με μια σύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη διεπαφή για την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας κοινοποίησης.

Οι σελίδες μεταφράζονται σταδιακά σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την πύλη για τις επιχειρήσεις Business Gateway για να ενημερώνουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις εθνικές αρχές για θέματα ασφαλείας προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Μια άλλη δράση για την προστασία των καταναλωτών είναι https://ec.europa.eu/info/files/product-safety-pledge_en, η οποία καθορίζει συγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις των αγορών για την ταχεία απόσυρση προσφορών μη ασφαλών προϊόντων από τις πλατφόρμες τους. Έως σήμερα, έντεκα διαδικτυακές αγορές έχουν υπογράψει την εν λόγω συμφωνία συνεργασίας με τα κράτη μέλη για την αφαίρεση επικίνδυνων προϊόντων από τους ιστότοπούς τους. Πρόκειται για τις Bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount και, σήμερα, τις Etsy και Joom.

Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στα τηλέφωνα 22200925 και 22200927
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις