Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Νέος διαδραστικός ιστότοπος για απάτες μέσω διαδικτύου


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και άλλες διεθνείς Υπηρεσίες για την προστασία των καταναλωτών ανακοινώνουν την λειτουργία ενός νέου διαδραστικού ιστότοπου ο οποίος περιέχει πληροφορίες για απάτες μέσω διαδικτύου οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο.Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και άλλες διεθνείς Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως αποστολή την προστασία των καταναλωτών και είναι μέλη του διεθνούς δικτύου ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network) ανακοινώνουν την λειτουργία ενός νέου διαδραστικού ιστότοπου ο οποίος περιέχει πληροφορίες για απάτες που στοχεύουν καταναλωτές μέσω διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο.

Το ICPEN είναι ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν εθνικές Αρχές ή/και Υπηρεσίες διαφόρων χωρών για την προστασία των καταναλωτών και το οποίο στοχεύει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο με το να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με απάτες που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και με το να προωθεί την διεθνή συνεργασία μεταξύ των εθνικών Αρχών για την επιβολή του Νόμου και των Υπηρεσιών για την προστασία των καταναλωτών.

Ο νέος διαδραστικός πίνακας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό μια διαδραστική δομή η οποία επιτρέπει στον χρήστη να κάνει έρευνα σχετικά με παράπονα τα οποία έχουν καταχωρήσει απευθείας, καταναλωτές από όλο τον κόσμο, μέσω του μηχανισμού της ιστοσελίδας econsumer.gov. Η ιστοσελίδα econsumer.gov είναι ένας μηχανισμός ό οποίος χρηματοδοτείται από Υπηρεσίες για την προστασία του καταναλωτή από όλο τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές, να καταχωρούν παράπονα που έχουν να κάνουν με διασυνοριακές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Ο διαδραστικός πίνακας, ο οποίος θα επικαιροποιείται κάθε τρείς μήνες, περιλαμβάνει επίσης στατιστικές πληροφορίες σε σχέση με την φύση των πιο συχνών παραπόνων που καταχωρούν οι καταναλωτές για απάτες στο διαδίκτυο, τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο που έχουν στους καταναλωτές οι απάτες αυτές, τις χώρες όπου εντοπίζεται να είναι εγκατεστημένες πιο συχνά οι επιχειρήσεις που εξαπατούν καταναλωτές και τις χώρες όπου εντοπίζεται ότι οι καταναλωτές να πέφτουν συχνότερα θύματα απάτης.

Το 2019, καταχωρήθηκαν από καταναλωτές 40,432 παράπονα στο econsumer.gov. Οι αγορές μέσω διαδικτύου ήταν στην κορυφή της λίστας των παραπόνων και ακολουθούσαν επιχειρήσεις οι οποίες προσποιούνταν ψευδώς ότι παρέχουν κρατικές υπηρεσίες ή ότι αντιπροσωπεύουν επώνυμες επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες γνωριμιών. Οι καταναλωτές ανέφεραν ότι ζημιώθηκαν περίπου 151.3 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής (περίπου 138,4 εκατομμύρια ευρώ) από τέτοιες απάτες το 2019.

Οι Υπηρεσίες που συμμετέχουν στο δίκτυο ICPEN έχουν θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό της ιστοσελίδας econsumer.gov από το 2001 προκειμένου να βοηθήσουν τις Αρχές για επιβολή του Νόμου, να συλλέγουν και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με παράπονα καταναλωτών διασυνοριακής φύσης και να ερευνούν για να λαμβάνουν μέτρα εναντίον τέτοιων πρακτικών. Ο νέος διαδραστικός πίνακας ανακοινώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ως μέρος του προγράμματος της προεδρίας του ICPEN, που για το έτος 2019-20 έχει αναλάβει το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κολομβίας.

Τα παράπονα των καταναλωτών που καταχωρούνται στο econsumer.gov αρχειοθετούνται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων και γίνονται διαθέσιμα στις Αρχές επιβολής του νόμου και τις Υπηρεσίες για την προστασία των καταναλωτών των χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Με τη σειρά τους, οι εν λόγω Υπηρεσίες ή/και Αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παράπονα αυτά για να διερευνήσουν διασυνοριακές απάτες, να αποκαλύψουν νέες απάτες, να λάβουν μέτρα και να εντοπίσουν επίσης τις τάσεις της καταναλωτικής αγοράς.

Η ιστοσελίδα econsumer.gov είναι τώρα διαθέσιμη σε οκτώ γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Πολωνικά, Ισπανικά και Τούρκικα. Η ιστοσελίδα περιέχει μια φιλική προς τον χρήστη φόρμα καταχώρησης παραπόνου και προσφέρει επίσης πληροφορίες στους καταναλωτές σε σχέση με επιπρόσθετες ενέργειες στις οποίες θα μπορούσαν οι ίδιοι να προβούν προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα, πληροφορίες σε σχέση με τα συχνότερα παράπονα της περιόδου και νέα που αφορούν τους καταναλωτές από τις χώρες που είναι μέλη του δικτύου ICPEN.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου να επισκέπτεται την ιστοσελίδα econsumer.gov για να λαμβάνει πληροφόρηση αλλά και για να καταχωρεί παράπονα που έχουν να κάνουν με διαδικτυακές απάτες διασυνοριακού επιπέδου.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις