Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σχέδιο Δημοσίευσης Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, υιοθετεί και διατηρεί Σχέδιο Δημοσίευσης, ως οι πρόνοιες του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης καθορίζει τις πληροφορίες που η Υπηρεσία δημοσιεύει, καθώς και τις πληροφορίες τις οποίες θα παρέχει, κατόπιν αίτησης, από τους πολίτες.

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση δημοσιεύονται ή/και παρέχονται πληροφορίες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις/ περιορισμούς που θέτει ο Νόμος 184(Ι)/2017, όπως παραδείγματος χάριν:

· Πληροφορίες στις οποίες ο αιτητής έχει πρόσβαση μέσω άλλων μεθόδων,
· Δικαστικά αρχεία.
· Κοινοβουλευτικές πληροφορίες.
· Πληροφορίες που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας ή επαγγελματικού απορρήτου.

Περαιτέρω, πληροφορίες οι οποίες εμπίπτουν στις μη απόλυτες εξαιρέσεις, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες:


· Πληροφορίες που κατέχει η δημόσια αρχή με σκοπό τη δημοσίευσή τους
· Πληροφορίες που αφορούν έρευνες και διαδικασίες που διεξάγονται από δημόσιες αρχές
· Πληροφορίες που αφορούν εφαρμογή εκτελεστικών εξουσιών κατοχυρωμένων διά νόμου


Μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Δημοσίευσης στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις