Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών


Εκστρατεία ελέγχου

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιεί την περίοδο 24/4/2018 – 3/5/2018, εκστρατεία ελέγχου βρεφικών ειδών που θα καλύψει τα σημεία διάθεσης των ειδών αυτών παγκύπρια. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη που θα ελεγχθούν είναι οι πιπίλες και οι καδένες πιπιλών.

Κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν περίπου 35 σημεία λιανικής πώλησης παγκύπρια με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων πιπίλων και καδενών πιπιλών και τη λήψη αναλογικών μέτρων. Επίσης, κατά την εκστρατεία θα ληφθούν από την αγορά 15 δείγματα καδενών πιπιλών, τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο μηχανικών ιδιοτήτων για να διαφανεί κατά πόσο συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει επίσης, ενημέρωση των οικονομικών φορέων

Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεχίζει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της το νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Πιπίλες και Καδένες Πιπιλών – Συμβουλές για σωστή χρήση». Στο έντυπο αυτό, η Υπηρεσία ενημερώνει τους γονείς για τους τρόπους σωστής χρήσης των προϊόντων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις