Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Θερμοφόρες Νερού - Αποτελέσματα εκστρατείας


Αποτελέσματα εκστρατείας για Θερμοφόρες Νερού


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών, πραγματοποίησε την περίοδο 8/1 έως 19/1/2018, εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τις θερμοφόρες νερού, των οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι αυξημένη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 112 καταστήματα πώλησης θερμοφόρων νερού, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων. Σε 5 περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις ασφάλειας και δόθηκαν οδηγίες για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και σε 9 περιπτώσεις έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις για να τοποθετηθούν σε προϊόντα οι απαιτούμενες πληροφορίες. Περαιτέρω, σε άλλες 4 περιπτώσεις ζητήθηκαν γραπτώς πληροφορίες για διαπιστωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης θερμοφόρων νερού στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Παράλληλα, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές όπως:

- Επιλέγουν θερμοφόρες που φέρουν τη σήμανση CE, όταν αυτές θα χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς (πάντα μετά από ιατρική
συμβουλή).
- Αγοράζουν θερμοφόρες από αξιόπιστα σημεία πώλησης.
- Ακολουθούν πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγχουν προσεχτικά τη θερμοφόρα πριν από κάθε χρήση, για τυχόν φθορές και ζημιές.

Τέλος υπενθυμίζονται οι καταναλωτές ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Θερμοφόρες Νερού – Συμβουλές στους Καταναλωτές» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των θερμοφόρων νερού.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις