Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Οργανωμένα Ταξίδια και Συνδεδεμένοι Ταξιδιωτικοί Διακανονισμοί


Τελευταία Ενημέρωση:
29/09/2021 01:29 PM


Οργανωμένα Ταξίδια - Εικόνα

Από την 1η Ιουλίου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος (Νόμος 186(Ι)/2017), που σκοπό έχει να καθιερώσει ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά στα οργανωμένα ταξίδια, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου για κρατήσεις.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους καταναλωτές να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που τους προσφέρει η νέα νομοθεσία, καθώς και τις επιχειρήσεις –ιδιαίτερα όσες παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες– να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους.


ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Πατήστε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για τα βασικά δικαιώματα που σας παρέχει ο νέος Νόμος σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Πατήστε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για τις βασικές σας υποχρεώσεις που προβλέπει ο νέος Νόμος σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια.Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις