Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - Μετονομασία "Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών"


Λογότυπο ΥΑΠΚΗ Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία της «Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών» σε «Υπηρεσία Καταναλωτή», ώστε ο τίτλος της:
(α) να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κύρια αρμοδιότητα της που είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
(β) να μην δημιουργείται σύγχυση με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, και
(γ) να διευκολυνθεί η δυνατότητα προσέγγισης και επικοινωνίας με τους πολίτες-καταναλωτές.

Προσχέδιο του νομοσχεδίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τυχόν απόψεις τους, μέχρι τις 27/06/2016, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gtsiamettis@mcit.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜετονομασία ΥΑΠΚ - Νομοσχέδιο.pdf

Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις