Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διοικητικό πρόστιμο €50.000 στην εταιρεία Love Island Travel & Tours Ltd επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας ΚαταναλωτήΔιοικητικό πρόστιμο €50.000 στην εταιρεία Love Island Travel & Tours Ltd επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης και επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €50.000, εναντίον της εταιρείας Love Island Travel & Tours Ltd για παράβαση του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις του Νόμου από την εταιρεία, η οποία ενεργεί ως διοργανωτής οργανωμένων ταξιδιών:

i. Παράβαση του άρθρου 16 του Νόμου καθώς την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν παρείχε αποτελεσματική προστασία κατά της αφερεγγυότητας και

ii. Παράβαση του άρθρου 26 του Νόμου καθώς, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η εταιρεία δεν παραχώρησε στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσα σε τακτή προθεσμία, έγγραφα και πληροφορίες που της είχαν ζητηθεί και αφορούσαν συγκεκριμένες συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού.

Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις