Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Οργανωμένα Ταξίδια - Χρήσιμες Συμβουλές


Οι διακοπές για τον κάθε ένα είναι ένα σημαντικό γεγονός που δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη, γιατί εκτός από το ότι είναι δυνατό να καταλήξει σε οτιδήποτε άλλο εκτός από διακοπές για ανάπαυση και ψυχαγωγία, προϋποθέτει σε μερικές περιπτώσεις και ένα σοβαρό οικονομικό κόστος.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές σε σχέση με τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Νόμος για τις οργανωμένες εκδρομές.

Συνοπτικά:

Αφού έχετε εντοπίσει τα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία προσφέρουν το οργανωμένο ταξίδι της επιλογής σας, τότε θα πρέπει να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους του οργανωμένου ταξιδιού. Οι όροι αυτοί βρίσκονται συνήθως στο τέλος του καταλόγου των ταξιδιών του ταξιδιωτικού γραφείου.

Ο διοργανωτής, πριν να συνάψετε τη συμφωνία, οφείλει να σας δώσει γενικές πληροφορίες, αναφορικά με τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις διαβατηρίων που εφαρμόζονται για πολίτες ή κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις για το ταξίδι και την παραμονή σας.

Ο διοργανωτής οφείλει να σας ενημερώσει έγκαιρα, σε σχέση με:

  • τις ώρες και τους τόπους των ενδιάμεσων σταθμών, τις συνδέσεις μεταφοράς και τις λεπτομέρειες της κατηγορίας της θέσης του ταξιδιώτη, όπως καμπίνα, κλίνη σε πλοίο, σε τρένο κλπ.
  • το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου του στην περιοχή διαμονής σας, για να μπορέσετε να αποταθείτε για βοήθεια σε περίπτωση δυσκολιών.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αισθάνεστε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, δημιουργήθηκαν οποιαδήποτε προβλήματα που δεν επιλύθηκαν, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.mcit.gov.cy/ccps
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις