Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για ΕπιχειρήσειςΤελευταία Ενημέρωση:

21/12/2020 11:59 AM


Υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας
Ασφάλεια Παιχνιδιών και άλλων Προϊόντων

  • Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών ή τρίτων, όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών.


Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις