Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών


Εκστρατεία ελέγχου βρεφικών ειδών

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποίησε περί τα τέλη Ιουνίου, εκστρατεία ελέγχου βρεφικών ειδών η οποία κάλυψε τα σημεία διάθεσης των ειδών αυτών παγκύπρια. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη που ελέγχθηκαν ήταν τα κάγκελα ασφαλείας, τα καρεκλάκια φαγητού (high chairs) και οι περπατούσες.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 30 καταστήματα πώλησης βρεφικών ειδών, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη των ανάλογων μέτρων. Σε 3 περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις ασφάλειας και απομακρύνθηκαν από τα ράφια και σε 4 περιπτώσεις έγιναν προειδοποιήσεις για να τοποθετηθούν σε προϊόντα οι απαιτούμενες πληροφορίες ασφάλειας. Περαιτέρω, σε άλλες 4 περιπτώσεις ζητήθηκαν γραπτώς πληροφορίες για διαπιστωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης βρεφικών ειδών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Υπενθυμίζεστε τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις