Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Παρατηρητήριο Τιμών Αρτοποιείων 04.04.2016


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει προβεί σε νέα έρευνα του επιπέδου τιμών λιανικής πώλησης που αφορά καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται σε αρτοποιεία.

Το νέο Παρατηρητήριο τιμών για τα αρτοποιεία καλύπτει συνολικά 54 καταναλωτικά προϊόντα (καλάθι παρούσας έρευνας) που πωλούνται από αρτοποιεία που δραστηριοποιούνται σε παγκύπρια κλίμακα, καθώς και από τοπικά αρτοποιεία σε όλες τις πόλεις. Τα 54 αυτά προϊόντα καταχωρούνται με την επωνυμία με την οποία διατίθενται στα αρτοποιεία. Τα 54 αυτά προϊόντα αφορούν 10 συνολικά κατηγορίες. Οι κατηγορίες προϊόντων είναι: Ψωμιά, Snacks, Γάλα Φρέσκο, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Χαλούμι και Τυριά, Αλλαντικά, Αναψυκτικά/Ροφήματα, Νερό, Διάφορα προϊόντα και Δημητριακά. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε πίνακες ανά επαρχία και ανά αρτοποιείο και αφορούν τιμές λιανικής πώλησης αγαθών στις 04.04.2016.

Στο Παρατηρητήριο παρατίθεται ενδεικτική και διαγραμματική σύγκριση του επιπέδου τιμών των Αρτοποιείων ανά επαρχία.

Παρατηρητήριο Αρτοποιείων - Κατεβάστε το Αρχείο


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών τονίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών. Ιδιαίτερα για τα “ΨΩΜΙΑ” και “SNACKS” τονίζεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτα ομοιογενή προϊόντα και κατά συνέπεια πιθανόν να υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ή/και διαφορές στο βάρος μεταξύ αρτοποιείων. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την τιμή που κρίνεται πιο συμφέρουσα για αυτόν σε σχέση με την ποιότητα.

Το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, να αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, να συγκρίνουν τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητά τους, και με ορθή καταναλωτική συμπεριφορά να ενεργούν με τρόπο που να βοηθά στη συγκράτηση των τιμών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Καλεί επίσης τους καταναλωτές να παρακολουθούν και να εκμεταλλεύονται σωστά τις προσφορές για οικονομικότερες και πιο συμφέρουσες αγορές.

Τα Παρατηρητήρια Τιμών αποτελούν χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές. Επιπλέον προσθέτουν περισσότερη διαφάνεια στην συνολική εικόνα της αγοράς και συμβάλουν στην προαγωγή του ανταγωνισμού.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου τιμών αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις