Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Aσφάλεια καταναλωτικών προϊόντων: Κοινή Δράση 2015 οργανισμού PROSAFE


Λογότυπο ProSafe

Ο οργανισμός PROSAFE συνεχίζοντας την επιτυχία της Κοινής Δράσης 2014, τη μεγαλύτερη Κοινή Δράση εποπτείας της αγοράς που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί, εγκαινιάζει την εξίσου μεγάλη Κοινή Δράση 2015. Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, 35 αρχές εποπτείας της αγοράς από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, θα πραγματοποιήσουν ελέγχους για να εντοπίσουν και να αποσύρουν από την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα σε πέντε κατηγορίες προϊόντων: πιπίλες και αλυσίδες πιπίλων, πλαστικοποιημένα παιχνίδια, εξοπλισμό παιχνιδότοπων, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία.

Η Κοινή Δράση 2015 φιλοδοξεί να προστατεύσει τους καταναλωτές, εντοπίζοντας και αποσύροντας μη ασφαλή προϊόντα από την ευρωπαϊκή αγορά, να δημιουργήσει «επί ίσοις όροις» ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις και να αυξήσει την ελεύθερη ροή προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στον οργανισμό PROSAFE συμμετέχουν όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της ΕΖΕΣ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.


Η Κοινή Δράση 2015 καλύπτει τις ακόλουθες 5 κατηγορίες προϊόντων:
  • Πιπίλες και αλυσίδες πιπίλων
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, 40-45 σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμών παιδιών 0-4 ετών προκαλούνται κάθε χρόνο από πιπίλες και αλυσίδες πιπίλων. Για το λόγο αυτό, ο οργανισμός PROSAFE και τα μέλη του έχουν αποφασίσει, στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης 2015, να επικεντρωθούν σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) έχει δημοσιεύσει το 2014 ένα αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό πρότυπο και τα κράτη μέλη επιθυμούν να διαπιστώσουν εάν αυτό έχει οδηγήσει σε ασφαλέστερα προϊόντα στην αγορά, ελέγχοντας αν έχουν υιοθετηθεί οι νέοι κανονισμοί περιορισμού μετανάστευσης ορισμένων χημικών ουσιών και εάν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα οι κίνδυνοι πνιγμού και ασφυξίας.
  • Παιχνίδια από πλαστικοποιημένο υλικό
Τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των ετών 2010 και 2015, έχουν κοινοποιήσει στο σύστημα RAPEX περισσότερα από 500 παιχνίδια από πλαστικοποιημένο υλικό, καταδεικνύοντας ότι τα παιχνίδια αυτά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, λόγω της χημικής τους φύσης. Η Δράση θα επικεντρωθεί σε διάφορες ουσίες σε τέτοια παιχνίδια οι οποίες είναι γνωστές ή ύποπτες να παρουσιάσουν μακροπρόθεσμα καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους ή τοξικούς για την αναπαραγωγή, κινδύνους για τους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, η χρήση των ουσιών αυτών περιορίζεται σε καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών, και ο σκοπός της Κοινής Δράσης είναι να ελεγχθούν αν οι περιορισμοί αυτοί πληρούνται επαρκώς και να ληφθούν δράσεις κατά των μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Παιχνιδότοποι
Στους παιχνιδότοπους είναι γνωστό ότι συμβαίνουν πολλά ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων αναφέρει περισσότερους από 135.000 τραυματισμούς παιδιών ηλικίας 0-14 ετών στην ΕΕ κάθε χρόνο. Εντούτοις, δεν έχουν υπάρξει κοινοποιήσεις στο σύστημα RAPEX για επικίνδυνο εξοπλισμό παιχνιδότοπων κατά τα τελευταία τρία χρόνια, υποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος ενδεχομένως να αφορά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση των προϊόντων. Ο εξοπλισμός παιχνιδότοπων έχει διάρκεια ζωής περίπου 20-30 χρόνια και ο σκοπός της Δράσης είναι να διασφαλισθεί ότι παραμένει ασφαλής καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του, ελέγχοντας ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τους επιθεωρητές και θα μελετήσουν τους λόγους για τους οποίους τραυματίζονται τόσα πολλά παιδιά και τι μπορεί να γίνει για να αποτρέψουν αυτούς τους τραυματισμούς, ούτως ώστε να μπορούν τα παιδιά να παίζουν στους παιχνιδότοπους με ασφάλεια.
  • Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Η Δράση θα επικεντρωθεί σε μπλέντερ, μίξερ και μικρές συσκευές θέρμανσης π.χ. φρυγανιέρες, δηλαδή σε προϊόντα τα οποία συναντώνται σε περισσότερο από το 80% του συνόλου των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Αν και υπάρχει ένα καλό συνολικό επίπεδο ασφάλειας σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να εντοπίζουν προϊόντα που δεν συμμορφώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν συμφωνήσει ότι αυτό θα αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για την Κοινή Δράση 2015. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτά τα προϊόντα είναι πολλά: κακή εσωτερική καλωδίωση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία στο χρήστη, προσβάσιμες θερμές επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα ή κινούμενα πτερύγια που μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα ή να σπάσουν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
  • Ηλεκτρικά εργαλεία
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι μια ομάδα προϊόντων εγγενώς επικίνδυνη για το χρήστη, λόγω της υψηλής ισχύος των εργαλείων και την προβλεπόμενη χρήση τους για πριόνισμα, κοπή, άλεση, λείανση ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες πρέπει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση των προϊόντων αυτών και τα ίδια τα προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή και εφοδιασμένα με κατάλληλα προστατευτικά. Η Δράση για τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επικεντρωθεί στα φορητά ηλεκτρικά δισκοπρίονα μετά από εισήγηση των συμμετεχόντων στην κατηγορία των ηλεκτρικών εργαλείων στην Κοινή Δράση 2014.


Στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης 2015, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος σε μια σειρά από προϊόντα, και βάσει της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποσυρθούν από την αγορά τα μη ασφαλή προϊόντα. Η Δράση θα αναληφθεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εάν αυτό καθίσταται εφικτό. Εκτός από τις πιο πάνω δραστηριότητες, η Κοινή Δράση συνεχίζει την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων αξιολόγησης της επικινδυνότητας των προϊόντων, μεθόδων για την αντιμετώπιση νέων ζητημάτων που προκύπτουν, μεθόδων για τη βελτίωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, της ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης για τους υπεύθυνους εποπτείας της αγοράς, της εφαρμογής της αμοιβαίας αξιολόγησης μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και άλλων οριζόντιων δραστηριοτήτων.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, η οποία συμμετέχει στην Κοινή Δράσης 2015, δίνει μεγάλη σημασία στις κοινές δράσεις που οργανώνει ο οργανισμός PROSAFE. Αυτές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σε όλη την Ευρώπη και η Υπηρεσία επωφελείται από την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών εποπτείας της αγοράς για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων.


Γενικές πληροφορίες
Οι ανωτέρω πληροφορίες εκδίδονται από τον Οργανισμό PROSAFE και τις 35 αρχές που συμμετέχουν στην Κοινή Δράση 2015. Η Δράση συντονίζεται από τον οργανισμό PROSAFE, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν υπεύθυνοι της εποπτείας της αγοράς σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο το κόσμο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prosafe.org για να μάθετε περισσότερα. Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες κοινές δράσεις που συντονίζονται από τον οργανισμό PROSAFE.


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο PROSAFE προκύπτει από την Κοινή Δράση 2015 (JA 2015), η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-2020)». Το ενημερωτικό δελτίο αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει το δελτίο αυτό.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις