Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών - Έκθεση αποτελεσμάτων του συστήματος RAPEX για το 2017 και η θέση της Κύπρου


Σύστημα RAPEX

Την περασμένη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση για το 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX). Όπως προκύπτει από την έκθεση, η χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές είναι όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα, το 2017, να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2.201 γνωστοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η κα Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών εγγυώνται ότι μόνο ασφαλή προϊόντα πωλούνται στην ΕΕ. Αν αυτό δεν συμβαίνει, το σύστημα ταχείας προειδοποίησης υποστηρίζει τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αντιδράσουν γρήγορα και να απομακρύνουν τα προϊόντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Χάρη στο σύστημα αυτό, διαφυλάσσουμε τα παιδιά μας και αποτρέπουμε θανατηφόρα ατυχήματα στους δρόμους μας. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικά τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές».

Οι 2.201 γνωστοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε 3.952 επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά. Αυτό δείχνει ότι όλες οι εθνικές Αρχές παρακολούθησαν με προσοχή τις προειδοποιήσεις που καταχωρίστηκαν στο σύστημα και έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή για τους καταναλωτές.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους;
Τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν δε τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (12 %). Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2017 ο κίνδυνος τραυματισμού ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28 %), ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο χημικός κίνδυνος (22 %).


Από που προέρχονται τα προϊόντα αυτά;
Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής, αλλά ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός στο 53 % (155) το 2017 όπως ακριβώς και το προηγούμενο έτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τις κινεζικές αρχές, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).

Ποια ήταν η συμμετοχή της Κύπρου;
Η Κύπρος τη χρονιά που μας πέρασε, κατέλαβε την 5η ψηλότερη θέση του πίνακα γνωστοποιήσεων, από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Συνολικά, η Κύπρος γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6,2% των συνολικών γνωστοποιήσεων στο σύστημα. Οι γνωστοποιήσεις αυτές, αφορούσαν κυρίως παιχνίδια, παιδικά ενδύματα και κοσμήματα. Τα πολύ καλά αυτά αποτελέσματα, οφείλονται κυρίως στην καλή οργάνωση και συντονισμό, στην άψογη συνεργασία των Αρχών εποπτείας της αγοράς καθώς και στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Τα επόμενα βήματα
Το σύστημα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων και τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να εργάζεται για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις Αρχές και τις επιχειρήσεις να προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές από τα επικίνδυνα προϊόντα.

Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στα τηλέφωνα 22200930 και 22200925.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις