Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - Βασικές ερωτήσειςΠαρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι:


1. Η καταγγελία αφορά «εμπορευόμενο», δηλαδή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
      Αν πρόκειται για πρόσωπο που δεν λειτουργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα (πχ. αγορά αυτοκινήτου από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του) πατήστε εδώ

2. Ότι ο εμπορευόμενος πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες σε «καταναλωτές», δηλαδή φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εμπορικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
      Αν η καταγγελία αφορά εμπορευόμενο που απευθύνεται/συναλλάσσεται μόνο με άλλες επιχειρήσεις (B2B) πατήστε εδώ

3. Ότι ο εμπορευόμενος είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο.
      Αν ο εμπορευόμενος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, πατήστε εδώ
Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις