Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Ltd, σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Limited για παράβαση του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με ακατάλληλους/ επικίνδυνους αναπτήρες που η εταιρεία διέθεσε στην αγορά.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία κατά τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, εντόπισε σε διάφορα υποστατικά αναπτήρες οι οποίοι δεν έφεραν τον απαιτούμενο μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά. Κατόπιν στοιχείων που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι αναπτήρες διανέμονταν από την εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd. Ως εκ τούτου, επιδόθηκε στην εταιρεία σχετική Ειδοποίηση, μέσω της οποίας ζητήθηκαν διάφορες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εντός της τακτής προθεσμίας


Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Jetivo Enterprises Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια 
εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις