Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά"


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ανακοινώνει τη διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας με τίτλο «Ασφαλή Έπιπλα – Ασφαλή Παιδιά», κατά την περίοδο 6/7/2020 έως 31/7/2020.

Η εκστρατεία έχει ως στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές, ιδίως τους γονείς και κηδεμόνες, για τους κινδύνους που ενέχουν διάφορα έπιπλα, τηλεοράσεις και άλλες συσκευές, ιδίως για παιδιά 1 – 3 ετών, όταν δεν είναι επαρκώς στερεωμένα. Παράλληλα, δίνει χρήσιμες συμβουλές για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι καταναλωτές να προφυλάξουν τα παιδιά τους.

Σχετικό ενημερωτικό έντυπο μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνατροπή Επίπλων.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις