Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Τιμές Βασικών Προϊόντων (Γάλα - Ψωμί - Νερό)


Για σκοπούς διαφάνειας και για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και λοιπών ενδιαφερομένων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών δημοσιοποιεί την παρουσίαση που έγινε σήμερα (01/03/2016) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις τιμές των βασικών προϊόντων (γάλα, ψωμί, νερό).

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις