Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Επιβολή διοικητικού προστίμου €100.000 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Σύνοψη Απόφασης

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 στην εταιρεία Vinikios Developers Ltd, εμπορευόμενη υπό την εμπορική επωνυμία Arrowarcher Assurance Agencies για αθέμιτη εμπορική πρακτική σε σχέση με την προώθηση του προγράμματος «Money -4-everyone» και του προγράμματος «Zero Cost car insurance».

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ερεύνησε τις εμπορικές πρακτικές της εταιρείας, σε σχέση με τα πιο πάνω προγράμματα, κατόπιν καταγγελιών που έλαβε από καταναλωτές.

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Money -4-everyone», η εταιρεία προέτρεπε, τους καταναλωτές να καταβάλουν αρχικά ένα ποσό της τάξης των περίπου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00) το οποίο στη συνέχεια θα επενδυόταν από την εταιρεία σε διαδικτυακά πακέτα, με σκοπό την αύξηση του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς όμως η εταιρεία να ενημερώνει τους καταναλωτές για τον κίνδυνο που υπήρχε να χάσουν το σύνολο ή μέρος του αρχικού χρηματικού ποσού το οποίο θα επένδυαν.

Η έλλειψη πληροφόρησης για τους κινδύνους που περιέχονται σε τέτοιες πράξεις, αποτελεί παραπλανητική εμπορική πρακτική, άσχετα με το αν οι κίνδυνοι υλοποιηθούν τελικά ή όχι καθώς οδηγεί ή υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγήσει τους καταναλωτές σε απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά ίσως να μη λάμβαναν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καταναλωτές οι οποίοι είχαν υποβάλει καταγγελία, είχαν τελικά υποστεί οικονομική ζημιά καθώς έχασαν το σύνολο ή μέρος του αρχικού χρηματικού ποσού το οποίο επένδυσαν.

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Zero Cost car insurance», η εταιρεία ανέφερε στους καταναλωτές ότι αν ασφάλιζαν το όχημά τους μέσω του προγράμματος αυτού, καταβάλλοντας ένα ποσό γύρω στα διακόσια ευρώ (€200) και στη συνέχεια αν σύστηναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων για να προβούν σε ασφάλιση οχήματος μέσω του ίδιου προγράμματος, θα είχαν όφελος καθώς τον επόμενο χρόνο η ασφάλεια του οχήματός τους θα ανανεωνόταν χωρίς αυτοί να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, κάτι που αποδείχθηκε αναληθές και ως εκ τούτου κρίθηκε παραπλανητικό.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Vinikios Developers Ltd, διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, το οικονομικό όφελος που είχε η εταιρεία από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις