Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ενημερωτικό έντυπο: «Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι»


Τα παιδικά ενδύματα συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Εκτός από τους χημικούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσουν τα υλικά κατασκευής τους και την ύπαρξη μικρών διακοσμητικών αντικειμένων πάνω στα ενδύματα που μπορεί εύκολα να αποσπαστούν και να καταποθούν, η παρουσία κορδονιών αποτελεί τον βασικότερο λόγο απόσυρσης παιδικών ενδυμάτων από την αγορά, αφού τα κορδόνια είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

περισσότερα...Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για παιδικά ενδύματα.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις