Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Παρατηρητήριο Τιμών Φρούτων και Λαχανικών σε Φρουταρίες 29.03.2016


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ολοκληρώσει νέα έρευνα με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών φρούτων και λαχανικών που ίσχυαν στις Φρουταρίες στις 29.03.2016.

Το Παρατηρητήριο τιμών περιλαμβάνει 94 φρούτα και λαχανικά. Έχουν ληφθεί τιμές από 12 Φρουταρίες στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 8 Φρουταρίες στη Λάρνακα, 9 στην Πάφο και 4 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Στο Παρατηρητήριο παρατίθεται ενδεικτική και διαγραμματική σύγκριση του επιπέδου τιμών των Φρουταριών ανά επαρχία.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών τονίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών. Ιδιαίτερα για τα φρούτα και λαχανικά, τονίζεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτα ομοιογενή προϊόντα και κατά συνέπεια πιθανόν να υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων που προσφέρονται από την κάθε φρουταρία.

Κατεβάστε το αρχείο
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις