Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων, πληροφορεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τους οικονομικούς φορείς ότι οι αναπτήρες που περιγράφονται πιο κάτω έχουν αποσυρθεί από την αγορά:

Μάρκα:
Bic
Cricket
Μοντέλο:
Mini J5
ED 1
Γραμμοκώδικας (στον αναπτήρα):
070330913431
4800065241006
Γραμμοκώδικας (στη συσκευασία):
-
8710732206459
Άλλο στοιχείο:
106 2
Ηλεκτρονικός αναπτήρας
Φωτογραφία*:
* οι αναπτήρες είναι διαθέσιμοι σε διάφορους χρωματισμούς.

Σημειώνεται ότι οι αναπτήρες αυτοί, είναι προϊόν παράλληλης εισαγωγής και συνεπώς δεν έχουν διατεθεί από τα γνωστά κανάλια διανομής τους στην Κύπρο. Διαφαίνεται ότι έχουν κατασκευαστεί για αγορές τρίτων χωρών και ως εκ τούτου δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα δεν φέρουν μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά και συνεπώς συνιστούν σοβαρό κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται με ανορθόδοξο τρόπο από αυτά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς που τυχόν κατέχουν τους αναπτήρες αυτούς να σταματήσουν τη διάθεση τους στην αγορά και να ενημερώσουν αμέσως την Υπηρεσία.

Τέλος, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τους αναπτήρες αυτούς, είτε να τους απορρίψουν είτε να διασφαλίσουν ότι θα φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Περαιτέρω καλούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία για το σημείο από το οποίο τους έχουν προμηθευτεί.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις