Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας («ΥΕΕΒ») για το πλαίσιο αξιολόγησης των τιμών πετρελαιοειδών στην Κύπρο


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το πλαίσιο αξιολόγησης των τιμών πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Η βελτίωση του Πλαισίου Αξιολόγησης των Τιμών των Πετρελαιοειδών αποτελεί για την Πολιτεία, αλλά και για του Υπουργείο ειδικότερα, έργο πρωταρχικής σημασίας.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενόψει των σημαντικών αλλαγών που σημειώθηκαν στον τρόπο λειτουργίας και εμπορίας των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών λόγω πολλών παραγόντων αποφάσισε την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία Μελέτης για τον Τρόπο Αξιολόγησης των Τιμών Πετρελαιοειδών μαζί με Μηχανογραφημένο Πλαίσιο Αξιολόγησης Τιμών Πετρελαιοειδών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί ο τρόπος παρακολούθησης των Τιμών Πετρελαιοειδών από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για εφαρμογή της πρόνοιας των Νόμων 115(Ι)/2004 και 57(Ι)/2010, η οποία προνοεί έκδοση διατάγματος ανώτατης τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στο ΥΕΕΒ στην η-διεύθυνση aioannou@cys.meci.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22200975 το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9/8/2021. Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης μπορείτε να το βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔημόσια Διαβούλευση_8.7.21 ΤΕΛΙΚΟ.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις