Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σημαντικές συστάσεις προς καταναλωτές


Σε συνέχεια συχνών παραπόνων που έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα από καταναλωτές για αγορές από το διαδίκτυο και ιδιαίτερα μέσω ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (πχ. Facebook, κλπ), η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών απευθύνει τις πιο κάτω βασικές συστάσεις προς τους κύπριους καταναλωτές:

Να ξέρετε από ποιον αγοράζετε.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια επιχείρηση που εμπορεύεται μέσω διαδικτύου οφείλει να σας παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων:
- την επωνυμία της επιχείρησης
- τη γεωγραφική διεύθυνση της επιχείρησης
- ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
- τον αριθμό εγγραφής εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)
- τον αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ
Μην αγοράζετε από επιχειρήσεις που δεν είστε απόλυτα σίγουροι για την ταυτότητα τους και, κυρίως, από εμπορευόμενους που η μόνη πληροφόρηση που σας παρέχουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή/και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι καλό να γνωρίζετε ή να αναζητήσετε άλλα άτομα που έχουν αγοράσει από τον ίδιο πωλητή.

Να ξέρετε ποιον πληρώνετε και να εξασφαλίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία του.
Οι πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμής προς τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή θεωρούνται χαμηλού ρίσκου, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί ο τελικός αποδέκτης των χρημάτων.
Αντίθετα, η πληρωμή με μετρητά μέσω ανεπίσημων μεσαζόντων (πχ. υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, οδηγοί ταξί, εταιρείες αποστολής χρημάτων, κλπ), χωρίς να είναι προηγουμένως απόλυτα γνωστή η ταυτότητα και τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη των χρημάτων, θα πρέπει να θεωρείται υψηλού ρίσκου. Ως ανεπίσημοι μεσάζοντες θεωρούνται όσοι μεσολαβούν απλά για να μεταφέρουν τα χρήματα στον πωλητή χωρίς να μπορούν να αναλάβουν ευθύνη της συναλλαγής ή/και να σας δώσουν τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και να σας φέρουν σε άμεση επαφή μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών τονίζει ότι:
- η αγορά από πωλητές αγνώστου ταυτότητας και στοιχείων, και παράλληλα
- η εξόφληση μέσω ανεπίσημων διαμεσολαβητών,
αποτελεί συνδυασμό ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και θα πρέπει να αποφεύγεται.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών -και κατά συνέπεια η σχετική νομοθεσία της Κύπρου- προστατεύει τους καταναλωτές όταν αυτοί αγοράζουν από εμπορευόμενους, δηλ. από επιχειρήσεις που λειτουργούν σε επαγγελματική βάση.

Η εν λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι δεν λειτουργούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας (πχ. πώληση μεταχειρισμένου οχήματος από προηγούμενο ιδιοκτήτη).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της Γραμμής Καταναλωτή στο 1429.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις