Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Τυχερών Σακούλων
Έλεγχος Τυχερών Σακούλων


Η παρουσία μικρών ή και διασπώμενων αντικειμένων στα παιχνίδια που υπάρχουν εντός των παιδικών τυχερών σακούλων, καθώς και το υλικό κατασκευής τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, αφού αυτά δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους αυτούς, και λόγο του ότι στην αγορά διατίθεται πλήθος παιδικών τυχερών σακούλων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα πραγματοποιήσει εκστρατεία κατά την περίοδο 17/5/21 - 21/5/21. Κατά την εκστρατεία, αναμένεται ότι θα ελεγχθούν πέραν των 150 σημείων Παγκύπρια με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών τυχερών σακούλων καθώς επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.

Τέλος, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών μέχρι τριών ετών ώστε να τα κρατήσουν μακριά τους.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις