Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών


H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι από τις 7 Ιουλίου 2017, έχει τεθεί σε ισχύ ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(Ι)/2017). Ο νέος Νόμος καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν προαιρετικά καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που παρέχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ορισθεί ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα πρέπει, αφού ενημερωθούν για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο ccps@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22200904.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις