Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημοσίευση Ανακοίνωσης (Αρ. 2) για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2020 για το ίδιο θέμα, επιθυμεί να καλέσει τους ταξιδιώτες, που έχουν αγοράσει οργανωμένο ταξίδι του οποίου η πραγματοποίηση εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου για την οποία ισχύουν τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία της νόσου COVID-19, όπως:

Λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο και την έλλειψη ρευστότητας που προκαλεί στους ταξιδιωτικές πράκτορες η εξάπλωση της νόσου, τόσο λόγω έλλειψης νέων κρατήσεων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω ακυρώσεων, εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποδεχτούν προτάσεις από τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες για αναβολή και μετάθεση του οργανωμένου ταξιδιού που έχουν αγοράσει, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που επικρατεί για την πραγματοποίηση οργανωμένων ταξιδιών, η αναβολή και μετάθεση του οργανωμένου ταξιδιού θα μπορούσε να γίνει με πιστωτικό σημείωμα («voucher»), στο οποίο ο ταξιδιώτης προτρέπεται να ζητήσει από τον ταξιδιωτικό πράκτορα να αναγράψει σε αυτό ότι ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πλήρη επιστροφή των χρημάτων του εάν τελικά δεν κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος.

Επιπλέον, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το πιστωτικό σημείωμα καλύπτεται από κατάλληλη προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις