Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας


η εταιρεία Bonny Unisex Co και συγκεκριμένα το κατάστημα της εταιρείας WatchGallery έχει δηλώσει συμμετοχή και έχει εγγραφεί στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η εταιρεία Bonny Unisex Co και συγκεκριμένα το κατάστημα της εταιρείας WatchGallery έχει δηλώσει συμμετοχή και έχει εγγραφεί στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ).

Σκοπός του ΚΚΔ είναι να παρέχει ένα πλαίσιο όπου η σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με αμοιβαίο όφελος. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων τους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συγχαίρει την εταιρεία Bonny Unisex Co και συγκεκριμένα το κατάστημα WatchGallery που έδειξε ενδιαφέρον να συμμετέχει στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Η Υπηρεσία προτρέπει παράλληλα τις λοιπές επιχειρήσεις, όπως εξετάσουν το ενδεχόμενο εγγραφής τους, με στόχο να συμβάλουν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τόσο τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και τα πρόσθετα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ προσφέρουν αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και υψηλότερο επίπεδο προστασίας προς τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους, να αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και να επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους (κατάστημα / ηλεκτρονικό κατάστημα) το σήμα συμμετοχής (logo) στον ΚΚΔ.

Για το κείμενο του ΚΚΔ, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στον ΚΚΔ, τον ενημερωτικό οδηγό εφαρμογής του ΚΚΔ, καθώς και τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εμπορευόμενους που συμμετέχουν στον ΚΚΔ ή περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.


Website: www.consumer.gov.cy

Διεύθυνση: Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ,
1421 Λευκωσία, Κύπρος
τηλ. +357 22 200908, 22200900
φαξ +357 22 200975
e-mail: ccps@mcit.gov.cy

ConsumerGovCy @ConsumerGovCy Γραμμή Καταναλωτή: 1429
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις