Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές


Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στις 10:30 πμ (Βύρωνος 30, Λευκωσία) δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η ημερίδα έχει τίτλο "Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές" και βασικό της θέμα είναι τα νέα μέτρα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται ανώτεροι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι επιχειρηματικών και καταναλωτικών οργανώσεων και πανεπιστημιακοί.

Η εκδήλωση θα καλύπτεται από ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων με τον γενικό τίτλο "Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές" που στόχο έχει να ενισχύσει στην πράξη τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τα μέτρα που προτείνονται προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
  • περισσότερη διαφάνεια στις αγορές από το διαδίκτυο,
  • τη δυνατότητα κατάθεσης συλλογικής αγωγής για λογαριασμό ομάδας καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία από παράνομες εμπορικές πρακτικές,
  • καλύτερη προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές προώθησης και διαφήμισης,
  • θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ που, για εκτεταμένες παραβάσεις που θίγουν τους καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη, το μέγιστο πρόστιμο μπορεί να είναι το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου και, την αντιμετώπιση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών που αφορούν την προώθηση προϊόντων σαν να είναι ίδια σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αν η σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν σημαντικά.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Εκδήλωσης.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις