Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ανοικτή επιστολή Διεθνούς Δικτύου ICPEN προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή οικονομία, σχετικά με τη σημασία των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων για τους καταναλωτές


ICPEN logo

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη διάσκεψη του Διεθνούς Δικτύου για την Προστασία των Καταναλωτών και Επιβολή της Νομοθεσίας (ICPEN), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 11-13 Απριλίου 2018. Το Διεθνές Δίκτυο ICPEN απαρτίζεται από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών πέραν των εξήντα χωρών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Ως αποτέλεσμα των συζητήσεών που έλαβαν χώρα κατά τη διάσκεψη, υιοθετήθηκε στις 28/06/2018 κοινή ανοικτή επιστολή των μελών του Διεθνούς Δικτύου ICPEN προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή οικονομία, σχετικά με τη σημασία των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων για τους καταναλωτές.

Με την επιστολή αυτή το Δίκτυο ICPEN επιθυμεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία να αναθεωρήσουν τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις πρακτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν.

Πρόθεση του Δικτύου ICPEN είναι να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις:
  • Είναι δίκαιες στους καταναλωτές, και δεν τους εξαπατούν ή παραπλανούν﮲
  • Είναι διαφανείς και επισημαίνουν τα πιο σημαντικά σημεία του συμβολαίου και προϊόντος﮲
  • Δεν αποκρύπτουν σημαντικά θέματα σε μακροσκελείς και πολύπλοκους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις﮲
  • Συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και σέβονται τα προσωπικά δεδομένα τους.

Η ανοικτή επιστολή του Δικτύου ICPEN παρατίθεται αυτούσια εδώ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενθαρρύνει τις κυπριακές επιχειρήσεις να μελετήσουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις του Δικτύου ICPEN. Θέση της Υπηρεσίας είναι ότι η διαφάνεια των επιχειρήσεων στις σχέσεις με τους πελάτες τους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αμοιβαίο όφελος. Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει εντοπίσει αριθμό καταχρηστικών συμβατικών όρων που χρησιμοποιούνται από Κυπριακές επιχειρήσεις και έχει εκδώσει αριθμό αποφάσεων για το θέμα.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatICPEN Joint Letter on Terms and Conditions.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις