Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διοικητικό πρόστιμο €30.000 στην εταιρεία EFT Eurofurniture Traders IMP-EXP Ltd (Polihome) επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
Διοικητικό πρόστιμο €30.000 στην εταιρεία EFT Eurofurniture Traders IMP-EXP Ltd (Polihome) επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης και επιβολή προστίμου ύψους 30.000, εναντίον της εταιρείας EFT Eurofurniture Traders IMP-EXP Ltd (Polihome) για παράβαση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Απόφαση εκδόθηκε με αφορμή συγκεκριμένη καταγγελία εναντίον της Εταιρείας από καταναλωτή και κατόπιν έρευνας η οποία διεξήχθη από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, για συγκεκριμένες πρακτικές και/ή για την πολιτική της εταιρείας.

Με τη ολοκλήρωση της διεξαχθείσας από την Εντεταλμένη Υπηρεσία έρευνας και με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις από την Εταιρεία:

(α) Παράβαση του άρθρου 8(1) και (2) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία δεν παρείχε στους καταναλωτές το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

(β) Παράβαση του άρθρου 10(3) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία παρέλειψε να ενημερώσει τον καταναλωτή για τη λήψη του αιτήματός του για υπαναχώρηση.

(γ) Παράβαση του άρθρου 12(1) και (2) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία αρνήθηκε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

(δ) Παράβαση του άρθρου 13(1) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία παρείχε λανθασμένη ενημέρωση στους καταναλωτές αναφορικά με την προθεσμία επιστροφής προϊόντος σε περίπτωση υπαναχώρησης.

(ε) Παράβαση του άρθρου του 13(2) του Νόμου, καθότι η Εταιρεία παρείχε λανθασμένη ενημέρωση σε καταναλωτή όσον αφορά την μείωση της αξίας των προϊόντων, ως αποτέλεσμα της διαχείρισής τους.Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις