Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού


Εκστρατεία ελέγχου για μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Πολλές από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, δεν φέρουν τριπολικό ρευματολήπτη και ως εκ τούτου είναι δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη η σύνδεση τους στους ρευματοδότες (πρίζες) του σπιτιού μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου μετατροπέα (conversion plug) ή προσαρμογέα (adaptor) για να είναι εφικτή η σύνδεση της συσκευής στις πρίζες. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά τέτοια προϊόντα, τόσο στην αγορά όσο και στην κατοχή των καταναλωτών, θα πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου για να διαφανεί κατά πόσο αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και των περιουσιών τους.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5/6 – 14/6/2018 και κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 50 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Προσαρμογείς και Μετατροπείς Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - Συμβουλές για σωστή χρήση» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις