Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στην ενημερωτική ημερίδα του τμήματος Καταναλωτών της συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ε.Ο.


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συμμετείχε την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στην ενημερωτική ημερίδα του τμήματος Καταναλωτών της συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ε.Ο. με σκοπό την επιμόρφωση εργαζομένων για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία του Κύπριου Καταναλωτή.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, χαιρετίζει την εν λόγω πρωτοβουλία και ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της ενημέρωσης και δη της ενίσχυσης των γνώσεων των φυσικών προσώπων για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν τόσο εκπρόσωποι της Υπηρεσίας μας όσο και εκπρόσωπο από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Στο επιμορφωτικό σεμινάριο επεξηγήθηκαν οι βασικές πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας καθώς δόθηκε χρόνο μετά το τέλος κάθε μέρους για επίλυση αποριών και ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Συγκεκριμένα, ο «Νόμος περί Προστασίας των Καταναλωτών του 2021», ο οποίος πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Βουλή και τέθηκε σε εφαρμογή, περιλαμβάνει μία σειρά από νέες πρόνοιες, οι οποίες κατοχυρώνουν τους καταναλωτές σε θέματα που άπτονται της προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων, αλλά και του αναφαίρετου δικαιώματός τους να έχουν την ορθή και ακριβή ενημέρωση πριν λάβουν την απόφαση να προβούν σε μία συναλλαγή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι εισηγητές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις εξής θεματικές:
1. Παρουσίαση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
2. Εισαγωγή: Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος 2021
3. Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
4. Δικαιώματα των Καταναλωτών
5. Αναγραφή Τιμών
6. Καταχρηστικές Ρήτρες
7. Εξουσίες Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, τονίστηκε η σημαντικότητα της θέσπισης του νέου νομοθετικού πλαισίου καθώς αποτέλεσε κοινή παραδοχή πως οι μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η νέα νομοθεσία, θα συμβάλουν τα μέγιστα στην ενδυνάμωση του επιπέδου προστασίας του Κύπριου καταναλωτή και θα ενισχύσουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις