Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει ότι η πλατφόρμα Αριάδνη θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 18/2/2022 ώρα 18:00 μέχρι την Κυριακή 20/2/2022 ώρα 10:00 πμ για εργασίες αναβάθμισης. Οι εν λόγω αναβαθμίσεις επηρεάζουν και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων, μέχρι την υιοθέτηση των αλλαγών από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις