Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ για το 2021


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επιβράβευση των επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών, έχει εγκαινιάσει από το 2019, ένα νέο θεσμό ήτοι το «Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων».
Τα Βραβεία που θα παραχωρηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής αναμένεται να προσδώσουν ευρεία αναγνώριση σε εταιρείες που θέτουν την ασφάλεια των προϊόντων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Απευθύνεται στις επιχειρήσεις που καινοτομούν και επενδύουν για να κάνουν ασφαλέστερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και γίνονται παράδειγμα που μπορεί να εμπνεύσει και άλλους. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην αριστεία στον εν λόγω τομέα, και το υπό αναφορά Βραβείο, πέραν της προβολής των εταιρειών, επιδιώκει επίσης την αφύπνιση των καταναλωτών για θέματα ασφάλειας προϊόντων, ενθαρρύνοντας τους για τις πιο συνειδητές επιλογές αγοράς προϊόντων .

Tα φετινά βραβεία απευθύνονται στις δύο πιο κάτω κατηγορίες:

Α. Προστασία της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων καταναλωτών: Απευθύνεται σε παραγωγούς που επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους στην προστασία ευάλωτων ομάδων καταναλωτών (για παράδειγμα στους ηλικιωμένους, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία) και τα προϊόντα τους προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κάποια ευάλωτη ομάδα ή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους και, επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους κινδύνους, περιορισμούς και ενδεχόμενες συμπεριφορές ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καθώς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης.


Β. Συνδυασμός της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες: Απευθύνεται σε εταιρείες που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια των καταναλωτών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορούν να περιλαμβάνουν καταναλωτικά προϊόντα που συνδέονται στο διαδίκτυο και βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδικασίες και μηχανισμούς που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον καταναλωτή.

Συνολικά θα δοθούν δώδεκα βραβεία – έξι σε κάθε κατηγορία - και θα βραβευτούν ξεχωριστά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι τις 17 Μαΐου 2021, (αρχικά είχε καθοριστεί η 30η Απριλίου 2021) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε από τις 31 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα που διαχειρίζεται το «Βραβείο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@product-safety-award-2021.eu καθώς και στους πιο κάτω συνδέσμους :

Apply now

Find out more about the Award
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις