Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών λαμβάνει τον τελευταίο καιρό μέσω του συστήματος RAPEX, πληροφόρηση ότι στην κοινοτική/ευρωπαϊκή αγορά έχουν εντοπιστεί μελάνια δερματοστιξίας που περιέχουν καρκινογόνες ή άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει εκστρατεία στην κυπριακή αγορά το διάστημα 13/6/2016–15/7/2016 με στόχο τον έλεγχο των σημείων παροχής υπηρεσιών τατουάζ για εντοπισμό επικίνδυνων μελανιών δερματοστιξίας, καθώς και για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σημείων αυτών για τον τρόπο που μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα μελάνια που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά. Η εκστρατεία θα καλύψει περίπου 40 σημεία παγκύπρια και θα αφορά επιτόπιους ελέγχους, απόσυρση επικίνδυνων μελανιών και προσωπική ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, υποδεικνύει παράλληλα ότι, σύμφωνα με τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους, οι πάροχοι υπηρεσιών τατουάζ έχουν υποχρέωση να ενεργούν επιμελώς ώστε να συμβάλλουν στην τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως με το να μην προμηθεύονται προϊόντα για τα οποία γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Η Υπηρεσία θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα μελάνια δερματοστιξίας που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα RAPEX, ανοίξτε το πιο κάτω αρχείο.Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΑΤΟΥΑΖ.xlsx

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις