Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, ημερίδα με τίτλο "Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές". Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με βασικό θέμα τη δέσμη προτάσεων που έχει πρόσφατα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να ενισχύσει στην πράξη τα δικαιώματα των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα που τους παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συνοπτικά, η "Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές" προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • περισσότερη διαφάνεια στις αγορές από το διαδίκτυο,
  • τη δυνατότητα κατάθεσης συλλογικής αγωγής για λογαριασμό ομάδας καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία από παράνομες εμπορικές πρακτικές,
  • καλύτερη προστασία από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως οι επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές προώθησης και διαφήμισης,
  • θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, όπου για εκτεταμένες παραβάσεις που θίγουν τους καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη, να υπάρχει η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου, και
  • την αντιμετώπιση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών που αφορούν στην προώθηση προϊόντων σαν να είναι ίδια σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αλλά η σύνθεση ή τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν σημαντικά.

Στον χαιρετισμό του ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Χαράλαμπος Ρούσος, σημείωσε ότι η «Νέα Συμφωνία» αναμένεται να ενδυναμώσει την ασφάλεια δικαίου και εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, καθώς και να ενισχύσει το διασυνοριακό εμπόριο. Ανέφερε ότι Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατηρώντας παράλληλα κάποιες επιφυλάξεις και εισηγήσεις για ένα μικρό αριθμό επιμέρους προνοιών της. Η Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της ΕΕ για τη «Νέα Συμφωνία», έχοντας καταθέσει και γραπτώς τις προκαταρκτικές απόψεις της Κύπρου.

Η Αν. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κα. Θέα Πιερίδου, ανέφερε στο δικό της χαιρετισμό ότι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών έχει ήδη επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 37% των ευρωπαίων πολιτών δήλωσε ότι έχει υποβοηθηθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Κύπρο είναι 60%. Ωστόσο, σημείωσε η κα. Πιερίδου, πρόσφατες υποθέσεις όπως το σκάνδαλο Dieselgate, φανερώνουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία χρίζει βελτίωσης. Η «Νέα Συμφωνία», ανέφερε, ακολουθεί τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, ότι «σε μια ένωση με κανόνες ισότητας, δεν μπορεί να υπάρχουν καταναλωτές δεύτερης κατηγορίας» και δεσμεύτηκε για υποβολή προτάσεων οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυνατότητα των εθνικών αρχών να αντιμετωπίζουν παράνομες πρακτικές.

Ακολούθησε παρουσίαση των κύριων σημείων της πρότασης της «Νέας Συμφωνίας» από την κα. Blanca Rodriguez Galindo, Προϊστάμενη της Μονάδας Νομοθεσίας Καταναλωτών και Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία δόθηκε η δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις και εισηγήσεις των κυπρίων καταναλωτών, επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερομένων για τη "Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές".

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές

Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους ΚαταναλωτέςΜικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις