Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.


Στις 18 Μάιου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα πρώτα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας ελέγχου (EU Sweep 2017) 207 ιστότοπων στο διαδίκτυο που προσφέρουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνίων, όπως σταθερή / κινητή τηλεφωνία, υπηρεσίες διαδικτύου, υπηρεσίες ήχου και βίντεο streaming. Ο πανευρωπαϊκός έλεγχος ιστότοπων (EU Sweep) είναι μια σειρά ελέγχων στο διαδίκτυο για να διαπιστωθεί εάν στα κ-μ εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών και διεξάγονται ταυτόχρονα από όλες τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των καταναλωτών. Στην Κύπρο ο έλεγχος διεξήχθη από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και περιέλαβε 4 ιστότοπους παρόχων τηλεπικοινωνιών με έδρα την Κύπρο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 163 από αυτούς τους ιστότοπους ενδέχεται να παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που εντοπίστηκαν είναι η διαφήμιση με δήθεν δωρεάν υπηρεσίες ή εκπτωτικά πακέτα υπηρεσιών που στην πραγματικότητα είναι μια συνδυασμένη προσφορά υπηρεσιών, η έλλειψη συστήματος επίλυσης διαφορών, καθώς και το γεγονός ότι οι ιστότοποι μπορούν να τροποποιούν μονομερώς τους όρους της σύμβασης χωρίς ενημέρωση ή αιτιολόγηση στον καταναλωτή.

Η Vμra Jourovα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε ότι: "Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν καθημερινά τις συνδρομητικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου και θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται αυτές τις υπηρεσίες. Αυτός ο έλεγχος επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι ορισμένες ιστοσελίδες που πωλούν τέτοιες υπηρεσίες παραπλανούν τους καταναλωτές με τη διαφήμιση ψευδών εκπτώσεων ή με την μη παροχή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση μιας ενημερωμένης επιλογής από τον καταναλωτή. Αναμένω ότι οι ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες θα διορθωθούν το συντομότερο δυνατό για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας αυτός θα σέβεται πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές”.

Κύρια ευρήματα του ελέγχου είναι:

  • σε 78,7% των περιπτώσεων, ο ιστότοπος δεν παρέχει σύνδεση με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR).
  • σε 50% των περιπτώσεων, ο ιστότοπος διαφημίζει ορισμένες υπηρεσίες πακέτου ως δωρεάν ή με έκπτωση, όταν στην πραγματικότητα αυτές αποτελούν μέρος δεσμοποιημένων υπηρεσιών (bundled package).
  • στο 40,6% των ιστοτόπων, δεν υπάρχει περιγραφή του συστήματος επίλυσης διαφορών.
  • το 31,9% των ιστότοπων μπορεί να αλλάξει μονομερώς τους όρους της σύμβασης ή τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας χωρίς να ενημερώνεται ο καταναλωτής και χωρίς να επιτρέπεται στον καταναλωτή να ακυρώσει τη σύμβαση.
  • το 25,1% των ιστότοπων δεν παρέχει σαφείς ή αληθείς πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση και την επιστροφή χρημάτων όταν η προσφερόμενη υπηρεσία δεν είναι εκείνη που είχε πληρώσει ο πελάτης.
  • το 21,7% των ιστότοπων δεν παρέχει σαφείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη ανανέωση της σύμβασης.

Επόμενα βήματα

Οι εθνικές αρχές θα εξετάσουν περαιτέρω τους 163 ιστότοπους με παρατυπίες, οι οποίοι αν επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να διορθωθούν. Οι εθνικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών θα διασφαλίσουν ότι οι ιστότοποι θα συμμορφωθούν, χρησιμοποιώντας τις εθνικές διαδικασίες επιβολής μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις