Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Κοινή Δράση 2015 για θέματα ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων – Η Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές, εντοπίζοντας τα επικίνδυνα προϊόντα


Η Κοινή Δράση εποπτείας της αγοράς 2015 (JA2015), βρίσκεται στο μέσο της ολοκλήρωσης της και έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε όλες τις δραστηριότητες που έχει επικεντρωθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών είναι ήδη διαθέσιμα και καταδεικνύουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν καταφέρει να εντοπίσουν πολλά επικίνδυνα και μη συμμορφούμενα προϊόντα, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει. Η κοινή αυτή δράση, στην οποία συμμετέχουν 35 αρχές εποπτείας της αγοράς από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από τον οργανισμό PROSAFE. Η κοινή δράση επικεντρώνεται κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: πιπίλες και αλυσίδες πιπίλων, πλαστικοποιημένα παιχνίδια, εξοπλισμό παιχνιδότοπων, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία.

Στα πλαίσια της κοινής δράσης διοργανώθηκε στις 30 και 31 Μαΐου 2017 στις Βρυξέλλες, εργαστήρι στο οποίο αξιολογήθηκαν οι εργασίες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τους πρώτους δεκατέσσερις μήνες λειτουργίας του προγράμματος. Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία που καταγράφηκαν είναι τα ακόλουθα:

  • Πιπίλες και αλυσίδες πιπίλων
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι αρχές εποπτείας της αγοράς που συμμετέχουν, έχουν ελέγξει ένα μεγάλο αριθμό πιπίλων και καδενών πιπίλων σε καταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα, κατασκευαστές και εισαγωγείς. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, επιλεγήκαν περίπου 200 διαφορετικά προϊόντα (πιπίλες και καδένες) τα οποία στάληκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών για να υποβληθούν σε εργαστηριακούς ελέγχους. Οι ελέγχοι αυτοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα, καταδεικνύουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν καταφέρει να εντοπίσουν πολλά επικίνδυνα και μη συμμορφούμενα προϊόντα, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει.

Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τις επικίνδυνες πιπίλες και καδένες πιπίλες, στην ιστοσελίδα του συστήματος RAPEX.
  • Παιχνίδια από πλαστικοποιημένο υλικό
Αυτή η δραστηριότητα εξετάζει τα χημικά που περιέχονται σε πλαστικοποιημένα παιχνίδια και περιλαμβάνει τις φθαλικές ενώσεις, τις χλωριωμένες παραφίνες (SCCP), τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH), την δισφαινόλη Α (BPA) και άλλες χημικές ουσίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά. Οι 17 συμμετέχουσες χώρες, έχουν επιλέξει 255 δείγματα παιχνιδιών κυρίως πλαστικές κούκλες, φουσκωτά παιχνίδια, παιχνίδια μπάνιου και ζουληχτά παιχνίδια, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακές δοκιμές.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν καταδείξει ότι ορισμένα παιχνίδια περιείχαν φθαλικές ενώσεις, BPA ή SCCP σε συγκεντρώσεις πάνω από τα όρια της νομοθεσίας. Κατά τους επόμενους μήνες, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα λάβουν μέτρα για να απομακρύνουν τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια από την αγορά και οι οικονομικοί φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι κανένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα πωλείται οπουδήποτε στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Παιχνιδότοποι – παιδικές χαρές
Πάνω από 1.000 τεμάχια εξοπλισμού παιχνιδότοπων θα επιθεωρηθούν από τις συμμετέχουσες χώρες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς παιχνιδότοπους. Οι επιθεωρήσεις θα εστιαστούν σε εξοπλισμό που έχει ήδη εγκατασταθεί και βρίσκεται σε χρήση.

Μία από τις προτεραιότητες της δραστηριότητας αυτής,, ήταν η προετοιμασία ενός εγχειριδίου ελέγχου για τους επιθεωρητές, τον εφοδιασμό των συμμετεχόντων με τον κατάλληλο εξοπλισμό δοκιμών και την κατάρτιση μιας μικρής ομάδας επιθεωρητών που θα μπορούσαν στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης και στην υιοθέτηση εναρμονισμένων διαδικασιών από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι συμμετέχοντες μέχρι σήμερα έχουν ελέγξει 172 τεμάχια εξοπλισμού που ήταν εγκατεστημένα σε 84 εσωτερικούς παιχνιδότοπους. Περίπου στα μισά από αυτά, έχει εντοπιστεί τουλάχιστον μία μη συμμόρφωση σε σχέση με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας.

Οι ιδιοκτήτες των παιχνιδότοπων συμβουλεύονται να διασφαλίζουν ότι αυτοί συντηρούνται σωστά και ότι ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τυχόν επικίνδυνα ελαττώματα.
  • Ηλεκτρικά εργαλεία – Δισκοπρίονα χειρός.
Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται στα χειροκίνητα ηλεκτρικά δισκοπρίονα που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές και περιλαμβάνει επίσης τα δισκοπρίονα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση αλλά προσφέρονται προς ενοικίαση στους καταναλωτές από διάφορα καταστήματα.

Οι επιθεωρητές από τις συμμετέχουσες αρχές επικεντρώθηκαν στην επιθεώρηση των διαφόρων καταστημάτων αλλά και των ιστοσελίδων λιανικής πώλησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, εντοπίστηκαν 100 διαφορετικά δισκοπρίονα τα οποία λήφθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση και δοκιμές σε διαπιστευμένο εργαστήριο, για να ελεγχθεί αν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτές οι δοκιμές περιλαμβάνουν επίσης την εξέταση των υποχρεωτικών προειδοποιήσεων και οδηγιών που πρέπει να αναγράφονται πάνω στο εργαλείο ή το εγχειρίδιο χρήσης.

Εκτός από τον έλεγχο της αγοράς για εντοπισμό των μη ασφαλών προϊόντων, η δραστηριότητα αυτή ελέγχει επίσης εάν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας είναι επαρκή ή εάν θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση για βελτίωση τους.
  • Μικρές οικιακές συσκευές (μπλέντερ, μίξερ και φρυγανιέρες)
Οι συμμετέχοντες έχουν εντοπίσει 135 συσκευές στην αγορά για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι δεν είναι ασφαλείς. Περίπου οι μισές από αυτές εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι συσκευές έχουν σταλεί για δοκιμές σε διαπιστευμένο εργαστήριο (οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη) και παράλληλα οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατασκευαστές να προσκομίσουν για έλεγχο την τεχνική τεκμηρίωση των προϊόντων αυτών.

Η δραστηριότητα αυτή μελετά επίσης τις τρέχουσες εκδόσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας για να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις/ παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσε να οδηγήσουν στην κατασκευή μη ασφαλών προϊόντων. Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο χρήστης να μπορεί να βάλει το χέρι ή ένα δάκτυλο μέσα στο μπλέντερ ενώ οι λεπίδες βρίσκονται σε λειτουργία. Διαπιστώνεται ότι αυτό είναι εφικτό στα μπλέντερ οικιακής χρήσης, ενώ για τα μπλέντερ επαγγελματικής χρήση προβλέπεται η ύπαρξη διακόπτη ασφαλείας που σταματά αμέσως τη λειτουργία των λεπίδων σε τέτοιο ενδεχόμενο.

Προσοχή!
Τα πιο πάνω αποτελέσματα, βασίζονται σε δείγματα προϊόντων που λήφθηκαν από τις αγορές των χωρών που συμμετέχουν. Όπως και σε κάθε δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς, τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τις στοχευμένες προσπάθειες των αρχών για τον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων. Δεν παρέχουν μια στατιστικά έγκυρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε ολόκληρη την αγορά. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διαπιστευμένα εργαστήρια και επικεντρώθηκαν στις απαιτήσεις ασφάλειας που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ασφάλεια των καταναλωτών.


Γενικές πληροφορίες
Οι ανωτέρω πληροφορίες εκδίδονται από τον Οργανισμό PROSAFE και τις 35 αρχές που συμμετέχουν στην Κοινή Δράση 2015. Η Δράση συντονίζεται από τον οργανισμό PROSAFE, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν λειτουργοί εποπτείας της αγοράς από ολόκληρη την Ευρώπη. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prosafe.org για να μάθετε περισσότερα. Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες κοινές δράσεις που συντονίζονται από τον οργανισμό PROSAFE.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία συμμετέχει στην Κοινή Δράσης 2015, δίνει μεγάλη σημασία στις κοινές δράσεις που οργανώνει ο οργανισμός PROSAFE. Αυτές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σε όλη την Ευρώπη και η Υπηρεσία επωφελείται από την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών εποπτείας της αγοράς για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων.

Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού PROSAFE προκύπτει από την Κοινή Δράση 2015 (JA 2015), η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-2020)». Το ενημερωτικό δελτίο αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) ή οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει το δελτίο αυτό.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις