Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ορισμός ΕΤΕΚ ως Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι με βάση το άρθρο 22, του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2017, Ν. 85(Ι), αποφάσισε όπως το Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΤΕΚ:

  • θεωρηθεί Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για τους τομείς: Κατασκευές, Τεχνολογία, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Κτηματομεσιτικά, Εκτιμήσεις και σε όποιον άλλο τομέα σχετίζεται με τους κλάδους και τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου,
  • καταχωρισθεί με το όνομα «Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ» στον κατάλογο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που διατηρεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δυνάμει του πιο πάνω Νόμου. Επιπλέον, ο πιο πάνω κατάλογος θα δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Περισσότερες πληροφορίες για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών, διατίθενται εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις