Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Μετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή


Βάσει σχετικού Νόμου, ο οποίος έχει δημοσιευθεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών μετονομάζεται επίσημα σε «Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή».

Σκοπός της μετονομασίας ήταν να γίνει πλέον ξεκάθαρος ο ρόλος και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Πέραν της ονομασίας, η Υπηρεσία ανακοινώνει το νέο λογότυπο της. Πρόκειται για μία νέα ταυτότητα που αποσκοπεί στην ανανέωση της Υπηρεσίας και της συνολικής επικοινωνίας της.

Λογότυπο Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να ενισχύει την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, θέτοντας πάντα ως βασική της προτεραιότητα τις ανάγκες και δικαιώματα των κύπριων καταναλωτών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις