Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:30, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία


Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Παρόλο που η δημιουργία κουλτούρας με επίκεντρο τον καταναλωτή είναι ο στόχος των περισσότερων επιχειρήσεων, διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων είναι μέρος της καθημερινότητας μας.

Όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας συμφωνίας, οι καταναλωτές συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να προσφύγουν στο δικαστήριο γεγονός που μπορεί να είναι δαπανηρό και χρονοβόρο και για τις δύο πλευρές. Οι δυσκολίες που προκύπτουν όταν κάτι πάει στραβά στη σχέση καταναλωτή-εμπορευόμενου, επηρεάζει αρνητικά τόσο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όσο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και για να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, η Κύπρος έχει εισαγάγει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/11/ΕΕ, νέα νομοθεσία (Ν. 85(Ι)/2017) για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών.

Η νέα νομοθεσία για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών στοχεύει στο να παράσχει πλήρη τομεακή καλύψει των καταναλωτών σε Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών, έτσι ώστε οι καταναλωτές και οι έμποροι να μπορούν να επωφεληθούν από μια διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών προκειμένου να διευθετήσουν μια διαφορά τους (εγχώρια ή διασυνοριακή) εντός της ΕΕ ανεξάρτητα από το σχετικό τομέα της αγοράς.

Έχοντας υπόψη τις αλλαγές τις οποίες εισάγει η νέα νομοθεσία, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διοργάνωσε σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία – αίθουσα Κερύνειας – Θράκης 17.

Στο σεμινάριο επεξηγήθηκαν οι βασικές πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας στην Κύπρο, παρουσιάστηκαν οι διαφορετικοί τρόποι Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών καθώς και οι εγκεκριμένοι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.


Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Στιγμιότυπα από την εκδήλωσηΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόγραμμα Σεμιναρίου.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις