Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Αποτελέσματα εκστρατείας


Αποτελέσματα εκστρατείας

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών, πραγματοποίησε την περίοδο 5/6 έως 14/6/2018, εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τους μετατροπείς (conversion plug) και προσαρμογείς (adaptor), ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 67 καταστήματα πώλησης τέτοιων προϊόντων, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων. Σε 10 περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για τους καταναλωτές και αποσύρθηκαν από την αγορά. Τα προϊόντα αυτά φαίνονται εδώ.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης μετατροπέων και προσαρμογέων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Παράλληλα, επιθυμεί να υπενθυμίσει τους καταναλωτές ότι στις περιπτώσεις που οι ηλεκτρικές συσκευές που κατέχουν δεν φέρουν τριπολικό ρευματολήπτη και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει χρήση κάποιου μετατροπέα ή προσαρμογέα, να φροντίζουν ότι αυτοί διασφαλίζουν τα ακόλουθα:
  • Φέρουν υποδοχή αντίστοιχη του ρευματοδότη της συσκευής τους.
  • Φέρουν κατάλληλη ασφάλεια (fuse) ανάλογα με τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθούν. Η μη ύπαρξη ασφάλειας σημαίνει αυτόματα ότι ο προσαρμογέας/μετατροπέας είναι ακατάλληλος.
  • Να προτιμούν τη χρήση κατάλληλων μετατροπέων παρά προσαρμογέων, για το λόγο ότι είναι πιο αξιόπιστοι αφού εφαρμόζουν μόνιμα στους ρευματολήπτες της συσκευής.


Τέλος υπενθυμίζονται οι καταναλωτές ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Προσαρμογείς και Μετατροπείς Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - Συμβουλές για σωστή χρήση» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων αυτών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAdaptors που αποσύρθηκαν.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις