Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σύσταση της προσοχής των Καταναλωτών για αγορές μέσω Facebook


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη προστασία των καταναλωτών, προτρέπει τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί στις αγορές τους μέσω του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία, σε ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών, δεν μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες διερεύνησης γιατί στις πλείστες των περιπτώσεων αδυνατεί να εντοπίσει το πρόσωπο το οποίο προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα προς πώληση μέσω του facebοοk. Επιπλέον, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παράβαση, γιατί, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν πρόκειται για εταιρείες, αλλά για φυσικά πρόσωπα και η πληρωμή των καταναλωτών για τις αγορές τους δεν γίνεται σε κάποια εταιρεία, αλλά σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με λειτουργούς της Υπηρεσίας στα τηλέφωνα:

  • 1429 - Γραμμή Καταναλωτή
  • 22867122
  • 22867140
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις