Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διορθωτική Ανακοίνωση για Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, το Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017 που είχε δημοσιευθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2017, είχε αρχικά εκδοθεί με λανθασμένη κατάταξη των υπεραγορών της επαρχίας Λευκωσίας.

Παρόλο ότι η διόρθωση στους πίνακες έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αρχικοί (λανθασμένοι) πίνακες είχαν προλάβει να δημοσιευθούν και αναμεταδοθούν. Κατά συνέπεια, για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης παρατίθεται πιο κάτω ο πίνακας με τα πραγματικά αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου:

Για να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου πατήστε εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις