Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ετοίμασε το προσχέδιο τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» για σκοπούς αναβάθμισης του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου.

To προσχέδιο Νομοσχεδίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για εύκολη αναφορά πληροφορείστε ότι το κείμενο του βασικού Νόμου και των τροποποιήσεων του, βρίσκονται στην ενότητα «Νομοθεσία» της ιστοσελίδας αυτής.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22867110, τηλεομοιότυπο: 22375120 και e-mail: epapachristodoulou@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 29/10/2016.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Νομοσχεδίου 7(Ι)2000 Τροποποιητικός 2016.pdf

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις