Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλους περιορισμούς που ισχύουν στην ΕΕ κατά την πραγματοποίηση αγορών


Η ενιαία αγορά προσφέρει τεράστια οφέλη σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες και περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, η Συνθήκη της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον τόπο κατοικίας ή την υπηκοότητα και προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, ενώ η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αύξηση των μετακινήσεων εντός της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια και οι επιχειρήσεις επιβάλλουν περιορισμούς ή εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους σε δυνητικούς πελάτες/καταναλωτές με βάση την υπηκοότητα ή τον τόπο κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση, με στόχο τη συλλογή των απόψεων των καταναλωτών και επιχειρήσεων της ΕΕ σχετικά με τους διάφορους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όταν ζητούν ή παρέχουν διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων για τους γεωγραφικούς περιορισμούς στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και στη συνέχεια που θα δοθεί στην επικείμενη στρατηγική για την εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι νησιωτική χώρα, μικρή αγορά, καθώς και ότι αποτελεί το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται στο νοτιο-ανατολικότερο άκρο της, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για περιορισμό των γεωγραφικών και άλλων περιορισμών έχουν ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία απευθύνει έκκληση στον καταναλωτικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, όπως συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία για τις θέσεις και απόψεις επί του θέματος ώστε να είναι σε θέση να τις προωθήσει στα όργανα της ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2015. Για πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ. Για επικοινωνία με την Υπηρεσία στο e-mail: ccps@mcit.gov.cy
Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις