Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τροποποίηση των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, με την προθήκη διάταξης η οποία ρυθμίζει τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού από τα αρμόδια όργανα και το Διοικητικό Δικαστήριο.

Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η ρύθμιση του θέματος χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών και/ή επιχειρηματικών απορρήτων των εμπλεκόμενων μερών οι οποίες συλλέγονται κατά τις υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθώς και η πρόβλεψη έκδοσης διαδικαστικών κανονισμών από μέρους του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχετικές ενώπιον του υποθέσεις ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη δίκη.

Η Διαβούλευση αρχίζει στις 28.11.2016 και ολοκληρώνεται στις 23.12.2016. Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και παρατηρήσεις τους εντός της πιο πάνω προθεσμίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία ή στην η-διεύθυνση aphotiou@mcit.gov.cy

Τα έγγραφα της Δημόσιας Διαβούλευσης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22200955, 22200944 και 22200949.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροτεινόμενη τροποποίηση - κείμενο.pdf

Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις