Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου του Ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104/ΕΕ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έθεσε τον Ιούλιο 2015 σε δημόσια διαβούλευση σχετικό κείμενο με βάση την εν λόγω Οδηγία για απόψεις /διαβούλευση.

Η πιο πάνω Οδηγία προνοεί ότι:

  1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει πλήρη αποζημίωση για την εν λόγω ζημία.
  2. Με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης το πρόσωπο που ζημιώθηκε αποκαθίσταται στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε τελεσθεί η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού. Αυτό περιλαμβάνει, επομένως, δικαίωμα αποζημίωσης για τη θετική ζημία και το διαφυγόν κέρδος, καθώς και καταβολή τόκων.
  3. Η πλήρης αποζημίωση κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί σε υπερβολική αποζημίωση, είτε με χαρακτήρα ποινής, καταβολή πολλαπλών αποζημιώσεων ή άλλου τύπου αποζημιώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μέχρι την
 Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 2015.
Μπορείτε να δείτε εδώ το τελικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Δεκεμβρίου 2016.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγία ΕΕ 2014-104 για αγωγές αποζημίωσης παραβ. ανταγωνισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤελικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη ΒτΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΟδηγία Αγωγών - προσχέδιο νομοσχεδίου.docx

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις